Viễn Thông tin

Nếu Apple tự làm 5G, 6 năm nữa iFan mới được dùng

Cướp SIM điện thoại, 9 người ngồi tù ở Mỹ

Anh có thể hoãn triển khai 5G vì lý do an ninh

Huawei trình diễn công nghệ 5G tại Hà Nội