Viễn Thông

Nếu Apple tự làm 5G, 6 năm nữa iFan mới được dùng