Người Nổi Tiếng

Chris Hughes, người đòi “giải tán” Facebook, là ai?