Kinh Doanh

Netflix vừa “bay” 16 tỷ USD vốn hoá

Asanzo kêu kiệt quệ, thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng