Nửa đầu năm 2019, số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam tiếp tục giảm

Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ TT&TT ghi nhận 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 2.684 cuộc, tương đương 45,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong cả năm ngoái, số cuộc tấn công mạng vào Việt Nam đã giảm 10% so với năm 2017.

Hơn 4,3 triệu địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma | Hơn 3.100 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam trong nửa đầu năm 2019 | Nửa đầu năm 2019, số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam tiếp tục giảm

Trong 6 tháng đầu năm nay, số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã giảm tới 45,9% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh minh họa: Internet)

Cũng theo số liệu của Bộ TT&TT, trong tổng số 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay, có 968 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface), 635 cuộc tấn công cài cắm mã độc (Malware) và 1.556 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing).

Thống kê của Bộ TT&TT 6 tháng đầu năm cũng chỉ ra rằng, số lượng các cuộc tấn công giảm chủ yếu ở hình thức tấn công Phishing. Riêng với hình thức này, tháng 1 giảm mạnh nhất là 76,86%, tháng 5 giảm ít nhất là 47,37% so với cùng kỳ năm 2018. “Chỉ số này cho thấy tình hình bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam đã có chuyển biến, đặc biệt, các chiến dịch xử lý mã độc ở Hà Nội và TP.HCM thời gian vừa qua đã thể hiện hiệu quả nhất định”, Bộ TT&TT cho hay.

Cùng với đó, trong nửa đầu năm 2019, số lượng địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma (botnet) là 4.300.218 địa chỉ, giảm 34,30% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguồn: https://ictnews.vn/cntt/bao-mat/nua-dau-nam-2019-so-cuoc-tan-cong-mang-vao-cac-he-thong-thong-tin-viet-nam-tiep-tuc-giam-184932.ict