Khởi động chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao 2019

Chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao năm 2019 vừa chính thức được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) thông báo khởi động, với thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình từ 30/6 đến 15/8/2019.

Thiết bị USB siêu bảo mật USEC DataSafe của Công ty CP An ninh mạng Việt Nam (VSEC) là 1 trong 7 sản phẩm đã được VNISA trao danh hiệu “Sản phẩm An toàn thông tin mới xuất sắc” 2018.

Chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao là một hoạt động thường niên được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA triển khai từ năm 2015 cùng với chuỗi các sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT và sự phối hợp của Cục An toàn thông tin trực thuộc Bộ TT&TT.

Chương trình nhằm mục đích phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin có chất lượng tốt để hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin nội địa. Qua đó, chương trình cũng tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong các ngành kinh tế, xã hội; thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, phát triển sản phẩm an toàn thông tin mở rộng thị trường.

Trong năm 2019 này, VNISA cho biết, chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước với đối tượng tham gia là những sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin có chất lượng cao, tiêu biểu do doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam (đã được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin) sở hữu, làm chủ công nghệ, có khả năng sản xuất hàng loạt, đã được thương mại hóa hoặc cung cấp cho thị trường.

Nguồn: https://ictnews.vn/cntt/bao-mat/khoi-dong-chuong-trinh-binh-chon-san-pham-dich-vu-an-toan-thong-tin-chat-luong-cao-2019-183834.ict