Dịch vụ OTT xuyên biên giới vào Việt Nam trốn 3 loại thuế, lại còn đòi không bị quản lý nội dung

Theo Tổng giám đốc SCTV, các nhà cung cấp dịch vụ OTT xuyên biên giới vào Việt Nam đang trốn 3 loại thuế. Cụ thể, các nhà cung cấp dịch vụ OTT xuyên biên giới không nộp thuế nhà thầu, không nộp thuế nhập khẩu, đối với các quảng cáo mà họ cài sẵn trên nội dung còn trốn cả thuế VAT tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình và dịch vụ nội dung số – Kinh nghiệm quốc tế và góp ý cho xây dựng pháp luật đối với Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội vào sáng 14/5/2019, ông Trần Văn Úy, Chủ tịch Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV), Tổng giám đốc Truyền hình cáp SCTV cho rằng, các nhà cung cấp dịch vụ OTT xuyên biên giới vào Việt Nam đang trốn 3 loại thuế. Cụ thể là họ không nộp thuế nhà thầu, không nộp thuế nhập khẩu, đối với các quảng cáo mà họ cài sẵn trên nội dung còn trốn cả thuế VAT tại Việt Nam.

“Họ cung cấp dịch vụ vào Việt Nam, thu tiền ở Việt Nam nhưng lại đang lách luật và trốn 3 lần thuế”, Tổng giám đốc SCTV cho hay.

Ông Trần Văn Úy, Chủ tịch VNPayTV , Tổng giám đốc SCTV phát biểu tại Hội thảo sáng ngày 14/5/2019.

Cũng theo Tổng giám đốc SCTV, trong khi các doanh nghiệp truyền hình của Việt Nam khi nhập khẩu một nội dung, mua bản quyền để phát sóng đều phải đóng thuế, khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũng nộp thuế. Netflix bán dịch vụ vào Việt Nam thu 220.000 – 260.000 đồng/thuê bao, nhưng lại không nộp thuế, không chịu sự kiểm duyệt nội dung, như vậy hoàn toàn là không công bằng. Trong khi các nhà mạng viễn thông của Việt Nam đã làm sẵn hạ tầng mạng, giống như làm sẵn “đường xá” cho các OTT nước ngoài, các đơn vị này chỉ việc bán hàng vào thị trường Việt Nam rồi thu tiền mà không chịu nộp thuế, không chịu sự kiểm duyệt nội dung. Với một chương trình OTT có cài sẵn quảng cáo của Heineken chẳng hạn, khi họ phát vào Việt Nam, người Việt Nam phải xem những quảng cáo này, bia Heineken bán ào ào ở Việt Nam nhưng Việt Nam cũng không thu được đồng thuế nào từ các quảng cáo này.

“Đối với Các đơn vị truyền hình trong nước, khi đưa 1 video lên OTT cũng phải kiểm duyệt từng câu, từng chữ, từng dấm chấm, dấu phẩy, nhưng hiện nay trên OTT xuyên biên giới hạng ngàn, hàng vạn bộ phim của nước ngoài cung cấp vào Việt Nam lại không phải kiểm duyệt, không phải nộp thuế, trong khi nội dung trên đó đầy sự nhạy cảm về văn hóa, thuần phong mỹ tục”, ông Trần Văn Úy phát biểu.

Ông Nguyễn Ngọc Lanh, Phó Giám đốc VTC Digital.

Nguồn: https://ictnews.vn/vien-thong/so-hoa-truyen-hinh/dich-vu-ott-xuyen-bien-gioi-vao-viet-nam-tron-3-loai-thue-lai-con-doi-khong-bi-quan-ly-noi-dung-182606.ict